توضيحات كامل : 

پاورپوينت نشست پي و مقاوم سازي آن ، در حجم 28 اسلايد قابل ويرايش ، همراه با يك هديه ويژه.

 

بخشي از متن:
پي، شالوده يا فونداسيون بخشي از ساختمان است كه وظيفهٔ انتقال نيرو از ستونها به زمين و خاك اطرافش را بر عهده دارد كه بر اساس نوع ساختمان، ميزان نيروهاي وارده، نوع زمين و شرايط آب و هوايي منطقه نوع و ابعاد آن مشخص مي‌شود.
بحث مقاوم سازي ساختمان فقط مختص به سازه ساختمان و مقاوم سازي تير و ستون و… نمي باشد .

مواردي پيش  مي آيد كه ساختمان نياز به مقاوم سازي دارد و علت آن نه ضعف در تير ، ستون ويا سقف مي باشد بلكه ضعف در فونداسيون و خاك زير پي آن مي باشد.
در اين مواقع مي بايست ساختمان به جهت ضعيف بودن خاك زير پي و يا فونداسيون آن مقاوم سازي و تقويت گردد.
در ساختمانها و ابنيه هايي كه خاك زير پي آن و يا فونداسيون آن ضعيف بوده بدليل نشست در بعضي از قسمتهاي خاك يا بعضي از قسمتهاي فونداسيون ميزان تغيير مكان قائم (در راستاي) عمود بر زمين در بخشهاي مختلف فونداسيون يكسان نبوده و ساختمان دچار نشست نامتقارن مي گردد.
و...

فهرست مطالب:
آشنايي با پي و انواع آن
بررسي نشست پي و مقاوم سازي آن
مقدمه
نشست پي و اثرات آن بر سازه
علل ايجاد نشست در ساختمان
آشنايي كلي با بهسازي پي
روش هاي مقاوم سازي پي براي جلوگيري از نشست
تقويت و بهسازي خاك زير پي
تقويت فونداسيون
 روش هاي مقاوم سازي و بهسازي فونداسيون ها

اين فايل با فرمت پاورپوينت در 28 اسلايد قابل ويرايش با كيفيت و افكت مناسب جهت ارائه هاي كلاسي تهيه شده است.

هديه محصول:
فايل WORD آرماتور و نقش آن در ساختمانهاي بتني (21صفحه)